אני מאמין בית ספרי

אנו מאמינים כי בני האדם נולדו שווים בזכותם להיות שונים.
מטרתנו הינה לטפח את הייחודיות של התלמיד ולהניעו לביטוי ומיצוי הפוטנציאל הטמון בו, מבחינה אישית חברתית ובהיבט החינוכי.
אנו שואפים לטפח לומד עצמאי הפועל מתוך בחירה בסביבה המשתנה ובעולמנו המתפתח.
לומד אחראי, יוזם ואוהב העם והמולדת, לומד המקיים דיאלוג פורה בין פרט לפרט.

לכל אחד הזכות לחשוב אחרת להתנגד לדעות מתוך כבוד ואכפתיות.
אנו הצוות שואפים לייצור סביבה לימודית מותאמת מגוונת ועדכנית בה יוכל תלמיד להגשים את היכולת הטמונה בו.

בית הספר נתפס כמערכת אחת שבה פועלים כל הגורמים במשותף, כל זאת תוך כדי עבודת צוות מתוכננת ומותאמת למבנה הלימודים ההוראה והלמידה.

בית הספר פועל מתוך אמונה כי יש לפתח בבית הספר לומד בהתאם לכישוריו ויכולתו , סקרן ויוזם. לפיכך בית-הספר אמור להוות מודל לחברה המאמינה בשונות. יש לארגן את ההוראה והלמידה בבית-הספר כך שכל לומד ימצא בו מענה לצרכיו ונטיות ליבו. כלומר: יש לפתח מודעות לאמונה ביכולות האישיות של התלמיד תוך עידוד הפרט להוביל ולהנהיג, לטפח עבודת צוות שיתופית ולהכיר בשונות ולתת במה לייחודיות הפרט.

אנו מאמינים כי יצירת אקלים חברתי, חינוכי, משתף, תומך ומעודד בביה"ס, מאפשר ביטוי אישי לכל לומד ויוצר אווירה בית ספרית נעימה, תרבותית ולימודית.

בית הספר מאמין כי חינוך בנושא סביבה ופיתוח צריך להיות חלק חיוני  מתוכנית הלימודים  וזאת על מנת להוביל שינוי  עמדות של אנשים והקניית היכולת להעריך ולהתייחס לדאגות הפיתוח בר הקיימא בסביבתנו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת