זמני קבלת הורים – בית הספר "יזרעאליה" – תשפ"ב – בתאום מראש 

בהתאם למתווה קורונה שנה"ל תשפ"ב הכניסה תותר לבעלי תו ירוק בתאום מראש . לתאום 04-8227248

מזכירות ביה"ס 

ניתן להתקשר ולהשאיר הודעה או לתאם עם / באמצעות המחנכות. 

שנה טובה לכולם ותודה מראש על ההבנה. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת