"שיעור אחר"
תכנית "כללי המשחק" חושפת את התלמידים למארג יחסים עדין זה, ומבקשת להנחיל בקרבם, על דרך החוויה, הדיון והמשחק, את תפיסת העולם הדמוקרטית. התלמידים מתבקשים לנתח דילמות מחיי הכלל ומעולמם שלהם ולקבל החלטות על סמך התבוננות על הסוגיות מכל היבטיהן.
אנו מאמינים שמתן כלים לביקורת וניתוח המציאות, יוביל לחיזוק החשיבה העצמאית של התלמידים. תלמידים אלו לא יושפעו מעמדות דוגמטיות קיצוניות או מסיסמאות חסרות עומק. הם יגבשו עמדה ויבחרו בדרך הפעולה הראויה בעיניהם, תוך מחשבה וביקורת, לצד הקשבה ואמפתיה ויחתרו ליישוב קונפליקטים על בסיס סובלנות וכבוד הדדי.
בהמשך נפרט את נושאי השיעורים והמרצים לשנה"ל תשע"ו

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות