תוכנית "מעברים" לכיתות ו'

תלמידי היסודי, ובמיוחד תלמידי כיתות ו' העוברים ללמוד בכיתות ז' באים עם חששות, חרדות והתלבטויות רבות. רגשות אלה מלווים אותם בתהליך המעבר או השינוי הצפוי של ביה"ס שבו למדו וגדלו. השינוי מעצם הגדרתו משנה את "סדרי העולם" של התלמיד ויש לו השלכות התנהגותיות, קוגניטיביות ורגשיות. לכן, ברוב המקרים, שינויים- גם שינויים רצויים והתפתחותיים, מעוררים בפרט חששות ופחדים.

הכנה מוקדמת טרום המעבר ובשלב המעבר מאפשרת לתלמיד הסתגלות טובה יותר. תוכנית זו נועדה לפתח בתלמיד כישורים ויכולות הנדרשים על מנת לאפשר לו לחוות בצורה חיובית את השינוי, ולאתר את היכולות הטמונות בו, להסתגל ולתפקד בצורה טובה ויעילה יותר במהלך השינוי ולאחריו.

מטרות:

1. הכרת השינויים הפיזיולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים המתרחשים אצל בנים ובנות בתהליך ההתבגרות.
פיתוח יחס חיובי לגוף המשתנה, גיבוש הזהות המינית ופיתוח דימוי עצמי חיובי אצל המתבגר/ת.

2. פיתוח וחיזוק ערכים של כבוד לזולת, אחריות והידברות ביחסי חברות.

3. הכרת היחסים והתפקידים במשפחה, ומציאת פתרונות לקונפליקטים אפשריים בין המתבגר, משפחתו וקבוצת השווים.

4. מתן מידע כללי בהתאם לשאלות תלמידים אודות מין ומיניות, אבחנה בין מקורות מידע אמינים
(ספרות מקצועית, מידע מפי אנשי מקצוע) ובלתי אמינים (פורנוגרפיה, מיתוסים, שמועות ואמונות תפלות).

5. עידוד המתבגרים לפנייה לעזרה ולייעוץ בעת הצורך.

6. מניעת השימוש בחומרים ממכרים כגון עישון, סמים ואלכוהול.

7. הכנה לקראת המעבר לחטיבת הביניים, התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר.

בתוכנית:

תוכניות התערבות מניעתיות תועברנה במהלך שנה"ל, ע"י אורלי חזן-לוי היועצת ומחנכות הכיתה, במסגרת שיעורי "כישורי חיים",
בנושאים הבאים:

(1) "מניעת השימוש בחומרים ממכרים: סיגריות, אלכוהול וסמים";

(2) "התמודדות עם מצבי לחץ לקראת המעבר לחטיבת הביניים".

(3) "גיל ההתבגרות";

הרצאה בנושא ההתפתחות הגופנית בגיל ההתבגרות, תועבר ע"י אחות מקופת-חולים צפייה בסרט "מה קורה לי?" המתאר שינויים פיזיולוגיים בגיל ההתבגרות.

הדרכת הורים בנושא "סמכות הורים בגיל ההתבגרות וסיוע בקבלת ההחלטות של המתבגר".

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת