בשנת 2015 הוסמך בית הספר כביה"ס "ירוק מתמיד". גאווה !
החינוך הסביבתי בבית הספר מתמשך ומהווה חלק חשוב בשיח הבית ספרי והקהילתי.
נמשיך לפעול גם בתחום זה בשלושה מישורים עיקריים:
לימודים עיוניים בנושאי סביבה
פרויקט סביבתי-קהילתי מתמשך
שימוש מושכל במשאבים בכל ההיבטים הסביבתיים הבאים: חסכון בחשמל, חסכון במים, חסכון בנייר , הפחתת יצור פסולת והגברת המיחזור.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות