חגי ישראל – שנה"ל תשפ"א: 2020 – 2021   לוח חופשות

ראש השנה: יום שישי, כ"ט באלול 18.9.20 – יום ראשון, ב' בתשרי, 20.9.20 

חזרה לללימודים ביום שני, ג' בתשרי, 21.9.20

יום הכיפורים : יום ראשון, ט' בתשרי, 27.9.20 – יום שני, י' בתשרי, 28.9.20 

חזרה ללימודים ביום שלישי, י"א בתשרי, 29.9.20 

סוכות : יום שישי, י"ד בתשרי, 2.10.20 – יום ראשון, כ"ג בתשרי, 11.10.20 

חזרה ללימודים סיום שני, כ"ד בתשרי, 12.10.20

חג הסיגד: כ"ט חשוון, 16.11.20  יום לימודים רגיל 

חנוכה : יום א', כ"ז כסלו, 13.12.20 – יום שישי, ג' טבת 18.12.20 

חזרה ללימודים ביום ראשון ה' בטבת, 20.12.20

ט"ו בשבט :יום חמישי, ט"ו בשבט, 28.1.21   יום לימודים רגיל 

פורים : יום ה' , י"ג באדר, 25.2.21 – יום א', ט"ז באדר, 28.2.21

חזרה ללימודים ביום ב', י"ז באדר, 1.3.21

פסח : יום שישי, ו' בניסן, 19.3.21 – יום ראשון, כ"ב בניסן, 4.4.21

חזרה ללימודים ביום ב', כ"ג בניסן, 5.4.21

יום העצמאות : יום חמישי, ג' באייר, 15.4.21 
הלימודים יתחדשו ביום שישי, ד' באייר, 16.4.21 

ל"ג בעומר :יום שישי, י"ח באייר, 30.4.21 

יום ירושלים : יום שני, כ"ח באייר, 10.5.21  יום ירושלים הוא יום לימודים.

שבועות : יום א', ה' בסיוון, 16.5.21 – יום ג', ז'  בסיוון, 18.5.21 

חזרה ללימודים ביום ד', ח' בסיוון, 19.5.21 

                        בברכת שנה טובה, בריאה ופורייה !

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות