חגי ישראל – שנה"ל תשפ"ב: 2021 – 2022   לוח חופשות

ראש השנה: 6.9.21 – 8.9.21 כ"ט באלול – ב' בתשרי 

יום הכיפורים : 16.9.21 – 15.9.21  ט' בתשרי – י' בתשרי 

סוכות : 29.9.21 – 20.9.21  י"ד בתשרי תשפ"ב – ועד יום רביעי, כ"ג בתשרי תשפ"ב 

חנוכה : 6.12.21 – 30.1121  כ"ו בכסלו עד יום שני, ב' בטבת

ט"ו בשבט יום לימודים רגיל 

פורים : 18.3.22 – 16.3.22    י"ג באדר ב' עד ט"ו באדר ב' 

פסח : 23.4.22 – 7.4.22         ו' בניסן  עד כ"ב בניסן 

יום העצמאות : 5.5.22           ד' באייר תשפ"ב

ל"ג בעומר : 19.5.22           י"ח באייר 

יום ירושלים :   יום ירושלים הוא יום לימודים.

שבועות : 6.6.22 – 4.6.22     ה' בסיוון – ז' בסיוון תשפ"ב

חופשת קיץ מיום שישי, ב' בתמוז התשפ"ב, 1.7.22 עד יום ד' , ד' באלול התשפ"ב, 31.8.22 

  בברכת שנה טובה, בריאה ופורייה !

הגדרות כלליות כניסה למערכת