לוח הצלצולים

שיעור ראשון –  8:00 – 8:50

שיעור שני –  8:50 – 9:35

הפסקת אוכל – 9:35 – 9:50

הפסקה 9:50 – 10:10

שיעור שלישי – 10:10 – 11:00

שיעור רביעי – 11:00 – 11:45

הפסקה 11:45 – 12:00

שיעור חמישי – 12:00 – 12:45

שיעור שישי – 12:45 – 13:30

הפסקת אוכל (א. צהריים) 13:30 – 13:40

שיעור שביעי – 13:40 – 14:25

שיעור שמיני – 14:25 – 15:10

הגדרות כלליות כניסה למערכת