ספריית פיג'מה היא תכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים ובמורשת יהודית-ישראלית בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית. התכנית נוסדה על ידי קרן גרינספון ישראל, והיא פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. ספריית פיג'מה מעניקה למאות אלפי ילדים מגיל הגן עד כיתה ב' ספרים איכותיים בעלי זיקה לערכים ולמורשת ויוצרת מכנה משותף תרבותי רחב בין ילדים ומשפחות בישראל.

הספרים כוללים הצעות לפעילויות משותפות של הילדים עם ההורים, המיועדות להעמקת ההבנה של הערכים הטמונים בספר. נוסף על חוויית הקריאה, המפגש עם הספרים מעניק הזדמנות לשיח משפחתי ערכי ולפעילות מגבשת ומהנה. הספרים מגיעים לגנים ולבתי הספר, הצוות החינוכי מציג את ספר החודש לילדים, ולאחר פעילות יצירתית וחוויתית סביבו כל ילד מקבל עותק הביתה, שי לספריית המשפחה.

ספריית פיג'מה פועלת בגנים ובבתי הספר בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, ובחינוך המיוחד והספרים מאושרים על ידי הפיקוח הממלכתי והממלכתי דתי במשרד החינוך.

התוכנית מבוססת על התוכנית המצליחה PJ Library, המעניקה עשרות אלפי ספרים בעלי זיקה לתרבות יהודית למשפחות ביותר ממאה קהילות ברחבי ארצות הברית, קנדה ובמדינות נוספות ברחבי העולם.

חלוקת הספרים בגנים ובבית הספר מאפשרת לצוות החינוכי לחבר בין הקריאה בבית ובין הפעילות בגן ובכיתה ובכך לתרום לחיזוק האוריינות ולהעמקת החינוך לערכים. הודות לתוכנית ספריית פיג'מה, מקבל כל ילד המשתתף בתוכנית מהגן ועד לכתה ב' 32 ספרי ילדים איכותיים ומגוונים.

בהצלחה !

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות