ועדת קיימות במפגש סוף שנה, 16.6.22

הגדרות כלליות כניסה למערכת