מסיבת סיום שכבת ב' , 28.6.22

הגדרות כלליות כניסה למערכת