10:30 -מסיבת סיום שכבת א' - בהצלחה והנאה

הגדרות כלליות כניסה למערכת